Matchpoint Banen
< Terug naar alle blogs

Mislukken pensioenoverleg - Wat betekent dit voor jou?

11 december 2018 Mislukken pensioenoverleg - Wat betekent dit voor jou?

In november is het pensioenoverleg tussen belangenorganisaties en de Tweede Kamer mislukt. Er lag een voorstel voor een nieuw pensioenstelsel, dat door vakbonden en werkgeversorganisaties was goedgekeurd. De AOW-leeftijd zou pas in 2024 stijgen naar 67 en ook de koppeling aan de levensverwachting zou minder hard gaan. Het lukte echter niet om met de vakbonden een akkoord te bereiken.

Alle partijen waren zeer aangedaan door het mislukken van het pensioenoverleg. Ze hopen in de toekomst nog overeen te kunnen komen, maar dat is op korte termijn niet denkbaar.

Wat betekent dit nu voor de uitzendbranche en voor jou? Het pensioenstelsel met de ingestelde AOW-leeftijd blijft vooralsnog hetzelfde. De partijen gaan bekijken of er nog afspraken te maken zijn met elkaar. Tot die tijd verandert er niets. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP) is het pensioenfonds voor o.a. uitzendbureaus. Na 26 gewerkte weken bouw je via het uitzendbureau bij STIPP pensioen op volgens de basisregeling. En na in totaal 78 weken werken ga je over op de plusregeling bij STIPP. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021.