Matchpoint Banen
< Terug naar alle blogs

Veel gestelde vragen omtrent het coronavirus voor werknemers

18 maart 2020 Veel gestelde vragen omtrent het coronavirus voor werknemers

Ongetwijfeld heb jij – werkgever of werknemer - een hoop vragen met betrekking tot de situatie omtrent het coronavirus. Wij ook! Maar op deze plaats proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de meest gestelde vragen van de afgelopen tijd. Staat jouw vraag er niet tussen of heb je behoefte aan uitgebreidere informatie? Dan kan je ons bellen op het nummer 0117-399199 of mailen op info@matchpointbanen.nl. In deze omstandigheden willen we eenieder zo goed mogelijk van dienst zijn en van adviezen voorzien, of je nu wel of geen klant of werknemer bent van Matchpoint Banen.

Wij roepen iedereen op om de maatregelen en adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en de GGD op te volgen. Bekijk deze maatregelen hier.

1. Mijn werkgever sluit (verplicht) de deuren, wat nu?

Informeer ons in dit geval direct. Ook als wij van deze situatie op de hoogte worden gebracht door jouw werkgever nemen wij direct contact met jou op. We bekijken samen de situatie zoals die voor jou geldt. Dit is altijd maatwerk, voor ieder contract, iedere medewerker en iedere klant. Het is daarom fijn als we jou persoonlijk van advies kunnen voorzien.

2. Wanneer heb ik recht op loondoorbetaling?

De overheid heeft op dinsdagavond 17 maart nieuwe economische regelingen gepresenteerd voor ondernemers en werkgevers. Waaronder een tijdelijke vervanger voor de regeling Werktijdverkorting (Wtv). De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is bedoeld voor alle werkenden, dus ook voor flexkrachten met een loondoorbetalingsplicht en vaste urenomvang. In deze regeling betaalt de werkgever (een deel van) het salaris door en krijgt het bedrijf een deel van de loonkosten voor zijn werknemers vergoed. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jongstleden.

Echter, hoe de NOW-regeling zal worden uitgevoerd in de praktijk, is nog onduidelijk. Deze regeling is gloednieuw, ook voor ons. Wij wachten nog op informatie over de voorwaarden, de rechten en de uitvoering. Op deze plek vind je de geldende actuele informatie, deze wordt bijgewerkt zodra er nieuws is. Wij onderhouden nauw contact met onze brancheorganisatie ABU, die ons zo volledig mogelijk informeert over deze regeling.

Werknemers met een loondoorbetalingsplicht of waarvan een urengarantie is opgenomen in het contract hebben in deze situatie recht op doorbetaling van het loon. Werknemers die geen recht hebben op doorbetaling van het loon kunnen een beroep doen op de WW, ook wanneer de uren worden gekort wegens maatregelen omtrent het coronavirus. Neem contact met ons op om te bespreken wat op jou van toepassing is.

3. Wegens sluiting van de scholen en kinderopvang moet ik thuisblijven met mijn kinderen, wat nu? Heb ik dan recht op loondoorbetaling?

Voor vitale beroepsgroepen is er wel opvang van de kinderen mogelijk, op scholen of kinderdagverblijven. Kijk hier voor een volledige lijst van de vitale beroepsgroepen of jouw beroep er tussen staat.

Wanneer je geen vervangende oppas voor je kinderen kan vinden nu scholen en kinderdagverblijven verplicht zijn gesloten, kan je vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Er zijn tot op heden nog geen compensatieregelingen bekend voor deze situatie. 

4. Ik blijf thuis van mijn werk, omdat ik bang ben het coronavirus op te lopen, waar heb ik recht op?

Als er een gegronde reden is voor deze angst, kan het zijn dat je recht hebt op loondoorbetaling (kijk hiervoor bij vraag 2). Bij de vraag of er een gegronde reden is om niet op het werk te verschijnen wegens angst voor het coronavirus, moet rekening worden gehouden met de meest actuele informatie die onder andere vanuit de Rijksoverheid, RIVM en GGD wordt verstrekt.

Is er geen gegronde reden voor deze angst en besluit je toch om thuis te blijven, dan wordt de loonbetaling stopgezet. Houd dus rekening met deze consequentie bij jouw keuze om thuis te blijven wegens angst voor het coronavirus.

5. Ik ben in quarantaine geplaatst vanwege het coronavirus. Krijg ik doorbetaald?

De GGD of de voorzitter van de veiligheidsregio (in dit geval regio Terneuzen) bepalen of jij in quarantaine geplaatst moet worden. Wanneer dit het geval is zal het loon worden doorbetaald volgens de normale procedure bij een ziekmelding (zie vraag 6). Dit valt onder de verzekering van de Ziektewet.

6. Ik ben ziek wegens het coronavirus. Word ik doorbetaald?

In dit geval gelden de gewone regels over loonbetaling bij ziekte, waarbij de ABU uitzend-CAO van toepassing is. Dat is voor het coronavirus niet anders. Let op: een ziekmelding moet altijd worden gedaan bij zowel de directe leidinggevende als bij Matchpoint Banen. Hetzelfde geld voor de betermelding.

Bekijk hieronder in de afbeelding de corona-maatregelen van de overheid.