Helloflex login
Favoriet(en)
Sluiten

Jouw favorieten

Terug naar al het nieuws

Veelgestelde vragen omtrent het coronavirus voor werkgevers

Ongetwijfeld heb jij – werkgever of werknemer - een hoop vragen met betrekking tot de situatie omtrent het coronavirus. Wij ook! Maar op deze plaats proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de meest gestelde vragen van de afgelopen tijd. Staat jouw vraag er niet tussen of heb je behoefte aan uitgebreidere informatie? Dan kan je ons bellen op het nummer 0117-399199 of mailen op info@matchpointbanen.nl. In deze omstandigheden willen we eenieder zo goed mogelijk van dienst zijn en van adviezen voorzien, of je nu wel of geen klant of werknemer bent van Matchpoint Banen.

Wij roepen iedereen op om de maatregelen en adviezen van het RIVM, de Rijksoverheid en de GGD op te volgen. Bekijk deze maatregelen hier.

1. Ik heb in de huidige situatie geen werk voor mijn (uitzend)medewerker, moet ik diegene doorbetalen?

In de contracten met uw eigen medewerkers heeft u afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij het wegvallen van de werkzaamheden. Voor uw uitzendkrachten geld dat wij in het contract met hen afspraken hebben gemaakt. Valt het (gedeeltelijk) werk weg, dan nemen wij de zorg voor de uitzendkracht van u over. Wij betalen al onze uitzendkrachten door, met hulp van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

De overheid heeft een aantal economische maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in deze bijzondere omstandigheden, waarvan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) er een is. Deze nieuwe maatregel vervangt de huidige regeling Werktijdverkorting (Wtv). In een persconferentie op 31 maart 2020 is de regeling nader toegelicht. Op 20 mei 2020 werd bekend dat de NOW-regeling met vier maanden wordt verlengd. 

De NOW-regeling 1.0 in het kort (deze informatie werd verspreid door onze brancheorganisatie ABU):

 • De NOW is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren werknemers in dienst te houden in de periode maart tot en met juni 2020. Het is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis.
 • Werkgevers met minimaal 20% omzetverlies komen in dat kader in aanmerking voor een loonkostensubsidie.
 • Het loket bij UWV voor de NOW is op maandag 6 april geopend om 9.00 uur. Via dit loket kan de subsidie worden aangevraagd. Dit kan t/m 31 mei 2020.
 • Er wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van 80%.
 • De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van de volgende formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9. Let op: deze formule geldt voor de eerste versie van de NOW-regeling van maart tot en met mei. Voor de NOW 2.0, die geldt van juni tot en met augustus, moet nog een formule worden samengesteld, welke op deze plek zal worden gedeeld.
  • A = percentage omzetverlies t.o.v. 2019
  • B = loonsom januari 2020
  • 3 = het aantal maanden dat de NOW-subsidie duurt
  • 1,3 = een opslag op de loonsom van 0,3 vanwege 30% werkgeverslasten
  • 0,9 = het omzetverlies wordt voor 90% gecompenseerd.
 • Let op: de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, binnen uw bedrijf. Als de loonsom in de maanden maart t/m mei 2020 lager is dan in januari 2020, wordt de subsidie naar beneden bijgesteld.
 • Er zijn diverse prikkels ingebouwd om misbruik van de regeling tegen te gaan.

De NOW-regeling 2.0 in het kort (deze informatie werd verspreid door onze brancheorganisatie ABU):

 • Deze regeling is opgezet ter verlenging van de NOW-regeling 1.0, met hetzelfde doel: baanbehoud in de coronacrisis. De NOW 2.0 geldt van juni tot en met september 2020.
 • De toetredingsdrempel van 20% omzetverlies en de compensatie van 90% van de loonkosten gerelateerd aan het omzetverlies blijven hetzelfde. 
 • De opslag op de loonsom vanwege de werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%. 
 • De referentiemaand voor de loonsom van NOW 2.0 wordt maart 2020. (in de NOW 1.0 was dat januari 2020).
 • Het blijft mogelijk om zelf de meetperiode voor de omzet te bepalen, maar als al gebruik is gemaakt van NOW 1.0, moet de omzetperiode aansluiten op de destijds gekozen periode.
 • De 'ontslagboete' bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt gedeeltelijk. Voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbond, geldt een boete van 5% van van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt. Verder blijft de prikkel bestaan om mensen in dienst te houden (want een lagere loonsom leidt tot een lagere subsidie).
 • In de NOW 2.0 wordt een inspanningsverplichting voor werkgevers ingebouwd om hun werknemers te laten om- en bijscholen. 
 • NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli aanstaande. Ook wanneer u al gebruik maakt van NOW 1.0 moet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

Houdt voor juiste en actuele informatie over de NOW-regeling de website van de Rijksoverheid in de gaten.  

Voor de medewerkers die bij uw bedrijf in dienst zijn, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, kunt u zelf de NOW-regeling aanvragen. Voor uw eigen medewerkers bent u namelijk verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, wanneer dit contractueel van toepassing is. Breng voor uzelf goed in kaart welke van uw medewerkers loondoorbetaling krijgen en hoeveel. Houdt uw medewerkers daarvan goed op de hoogte. Voor uw uitzendkrachten hoeft u geen NOW aan te vragen, deze taak ligt bij het uitzendbureau.

Overigens hebben VNO-NCW en MKB-Nederland de handen ineengeslagen en een website ontwikkeld, waarop een overzicht staat van de diverse economische regelingen van de overheid, waaronder de NOW regeling. Daarnaast kunt u op deze website berekenen wat de financiële effecten van de coronacrisis voor uw bedrijf zijn. Ga naar coronacalculator.nl/.

2. Wat als mijn medewerker ziek is of in quarantaine is geplaatst? Moet ik hen dan doorbetalen?

Doorbetaling van zieke uitzendmedewerkers ligt altijd bij het uitzendbureau, dus ook wanneer uw werknemer ziek thuis zit/in quarantaine is geplaatst vanwege het coronavirus. Het risico van ziektekosten ligt in alle gevallen bij het uitzendbureau, u heeft daar zelf geen kosten aan.

Wanneer uw medewerker in verplichte quarantaine wordt geplaatst, wordt dit behandeld als een normale ziekmelding en gelden de normale procedures, zoals opgenomen in de ABU uitzend-CAO. Dit valt onder de verzekering van de Ziektewet.

3. Mijn (uitzend)medewerker komt niet werken vanwege angst voor het coronavirus. Hoe ga ik daarmee om?

Dit is uiteraard een lastige situatie. Het is zeer begrijpelijk dat mensen bang zijn om het coronavirus op te lopen of om anderen te besmetten. Het is daarom van belang dat u met uw werknemer bespreekt waar deze angsten vandaan komen en wat u samen kan doen om de angst weg te nemen. Besluit de medewerker vervolgens alsnog om thuis te blijven, dan geldt het volgende:

Er wordt besloten of er een gegronde reden is voor deze angst. Hierbij gelden de meest actuele richtlijnen en adviezen die onder andere vanuit de Rijksoverheid, RIVM en GGD wordt verstrekt. Is er een gegronde reden voor deze angst, ook nadat alles in werking is gesteld om de angst weg te nemen, dan is loondoorbetaling mogelijk. Is er geen gegronde reden voor deze angst, dan is er geen verplichting tot loondoorbetaling. De werknemer moet in zijn of haar keuze rekening houden met deze consequenties.

4. Mijn werknemer heeft lichte klachten en blijft thuis, waarbij hij/zij normaal gezien zou doorwerken. Wat is wijsheid?

De overheid draagt iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven wanneer men (lichte) symptomen vertoont. Waarschijnlijk zal deze regel nog tot het einde van dit jaar gelden. Uiteraard is dit een goede maatregel tegen de verspreiding van het virus, maar het roept ook een hoop vragen op en het resulteert in een enorm grijs gebied over de uitvoering in de praktijk. Kan uw werknemer en/of uitzendkracht het werk ook thuis voortzetten? Spreek dit dan met hen af. Als de klachten niet verergeren kan op die manier worden doorgewerkt en is een ziekmelding niet nodig. Behoort thuiswerken niet tot de mogelijkheden, dan moet worden beoordeeld in hoeverre sprake is van een ziekmelding en een (gedeeltelijke) loondoorbetaling.

5. Welke maatregelen moet ik op de werkvloer treffen om de gezondheid van mijn (uitzend)medewerkers te waarborgen?

De Rijksoverheid en het RIVM hebben een aantal maatregelen en tips gedeeld, om verspreiding van het virus tegen te gaan. Kijk wat u op de werkvloer kan doen en welke maatregelen u het beste kan opvolgen om de gezondheid van uw werknemers te waarborgen.

Bekijk hieronder in de afbeelding de economische maatregelen voor bedrijven van de overheid.