Matchpoint Banen
Studeren en bijverdienen

Studeren en bijverdienen

Belastingvrij bijverdienen met de scholieren- en studentenregeling
Bij Matchpoint Banen is het mogelijk om gebruik te maken van de scholieren- en studentenregeling, die de Belastingdienst speciaal heeft voor studerende jeugd. Je kunt hiervoor in aanmerking komen als je ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling, kinderbijslag of studiefinanciering ontvangt, als je geen andere inkomstenbron hebt en als je verdiensten onder de grens van € 1625,00 per kwartaal blijven. Er wordt in dat geval geen loonheffing ingehouden op je salaris en dat is direkt voordelig voor je portemonnee. Immers je netto salaris is dan vrijwel gelijk aan je bruto. Bovendien heeft het als voordeel dat je het volgende jaar geen T-biljet hoeft in te vullen. Matchpoint Banen heeft de formulieren liggen om deze regeling in te laten gaan of te beëindigen. Vraag er naar! Let op: kom je boven dit kwartaalbedrag met je verdiensten, dan wordt er alsnog met terugwerkende kracht over dat kwartaal belasting geheven. Ieder kwartaal vooraf dus goed bedenken hoeveel je denkt te gaan werken en verdienen, want je kunt je scholieren- en studentenregeling alleen stopzetten op de 1e van ieder kwartaal.

Kinderbijslag en bijverdienen 2020
Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar.

Studiefinanciering en bijverdienen 2020
Ontvang je nog studiefinanciering volgens het oude stelsel, dan mag je in 2020 € 15.003,05 aan belastbaar jaarsalaris ontvangen, zonder dat dit korting betekent op je studiefinanciering.
Zodra je in de nieuwe regeling valt, het zgn. leenstelsel, dan mag je zoveel bijverdienen als je wil en kan.

Matchpoint Banen, past precies!