Matchpoint Banen
Veiligheid en aansprakelijkheid

Veiligheid en aansprakelijkheid

Veiligheid
In onze bedrijfsvoering stellen wij gezondheid en veiligheid van onze vaste en tijdelijke medewerkers als hoogste prioriteit.
Wij discrimineren niet op grond van leeftijd, geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, geloof of nationaliteit/etniciteit.
Wij eerbiedigen mensenrechten en behandelen anderen rechtvaardig. Wij verlangen deze opstelling ook van onze opdrachtgevers en onze medewerkers.
Wij respecteren ieders privacy en zorgen dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Arbo
Om onze flexkrachten voor aanvang van een opdracht zo goed mogelijk in te lichten over de veiligheid en eventuele risico's van de werkplek bij de opdrachtgever maken wij gebruik van arbochecklists van de Stichting Arbo Flexbranche. U als opdrachtgever vult deze voorafgaand aan de tewerkstelling in. De opdrachtgever heeft hierin de informatieplicht en Matchpoint Banen heeft hierin de doorgeleidingsplicht naar de flexkracht. De checklist is een vast onderdeel van ons werkproces.

Indien nodig stelt Matchpoint Banen Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoeisel, overalls, veiligheidsbrillen of helms ter beschikking.

Aansprakelijkheid
De werkgever is aansprakelijk als zijn flexkracht tijdens de uitoefening van zijn werk schade lijdt door een ongeval of beroepsziekte. De aansprakelijkheid vervalt als de werkgever kan aantonen dat hij zich voldoende heeft gehouden aan zijn zorgplicht. Dit houdt feitelijk in dat de werkgever er voor moet zorgen dat alle redelijke maatregelen zijn genomen om de werknemers te beschermen tegen de risico's en om ongevallen te voorkomen. Ook als de schade (grotendeels) te wijten is aan opzet of roekeloos gedrag van de flexkracht vervalt de aansprakelijkheid. Bij schade door onoplettendheid van de flexkracht is de werkgever toch aansprakelijk.

Check de polisvoorwaarden
Matchpoint Banen adviseert opdrachtgevers te checken of flexkrachten en tijdelijke medewerkers zijn meeverzekerd op de aansprakelijkheidspolis. Middels de arbochecklists worden opdrachtgevers hier nogmaals op geattendeerd.